Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Her bliver mennesker til...

Nr.Vium-Troldhede Skole

                                                                             

 
November 2014
Ordensregler / Nr. Vium Troldhede Skole:
 
Nr.Vium-Troldhede Skoles grundholdning er den, at vi gerne giver vores elever størst mulig frihed, men at friheden til gengæld forvaltes på en sådan måde, at vi viser hensyn til hinanden, og positivt bidrager til et skoleliv, der er positivt for ALLE.
 
Nedenstående regler udtrykker, hvad vi mener er hensigtsmæssige, rimelige og let forståelige regler.
Ordensreglerne diskuteres løbende og tages med mellemrum op til revision.
 
 
Indendørs: 
 • Nr.Vium-Troldhede Skole er skofri, hvilket vil sige, at alle børn og voksne skal have skiftesko med – der er hylder ved indgangen med navne til alle. Gæster i øvrigt bedes iføre sig de blå overtrækssko. 
 • Alle elever skal ud i det store frikvarterer. Gårdvagten kan vælge at dispensere herfor i tilfælde af dårligt vejr.
 • Al løb og voldsom leg indendørs er ikke tilladt.
 • Mobiltelefoner og andre forstyrrende elektroniske apparater må ikke bruges i skoletiden. Overtrædelse af dette forbud medfører inddragelse af mobiltelefonen til næstkommende hverdag.
 • Det er kun tilladt at medbringe musikafspillere og lignende, hvis der er givet tilladelse hertil. 
 • Den enkelte klasse har ansvaret for oprydningen i egen klasse. Benyttes lokalet af andre klasser, overtager de et opryddet lokale, og afleverer det ligesådan. 
 
Udendørs:
 • Al voldsom leg er ikke tilladt.
 • Fodbold og anden sparken til bold skal foregå på boldbanerne.
 • I skolegården må der ikke leges med sne. Skal der kastes med sne skal det foregå på boldbanerne og HUSK at lege sådan at ALLE synes det er sjovt.
 • Det er ikke tilladt at cykle i skolegården.
 • Unødigt ophold på toiletterne er ikke tilladt.
 
Bidrager du aktivt til at holde Nr.Vium-Troldhede Skole så den fremtræder pæn og ordentlig og husker du at behandle andre, som du gerne selv vil behandles, så er vi alle garanteret et godt skoleliv...