Billedet på sidehoved
Billedet på sidehoved

Her bliver mennesker til...

Nr.Vium-Troldhede Skole

                                                                             

Nr.Vium-Troldhede Skole tilbyder undervisning for elever på 0. - 6. klassetrin!
 
Skole og fællesskab hænger sammen. Nr.Vium-Troldhede Skole tilbyder i et tæt samarbejde med forvaltning, forældre, foreninger og lokale aktører undervisning i et topmoderne og inkluderende læringsmiljø.
 
Skolen blev i 2009 hovedrenoveret og og under renoveringen blev der tilbygget en helt ny afdeling, der rummer indskoling, bibliotek og nye toiletterer mm.
 
Skolen har moderne IT-faciliteter, herunder elektroniske tavler på hele skolen, ligesom hele skolen dækkes af et trådløst net, der gør eleverne i stand til at arbejde med moderne informationsteknologi under meget funktionelle og fleksible forhold. 
 
Skolens fokus på at understøtte elevernes læring via tidssvarende og fremtidsorienterede IT-løsninger, understreges af, at alle skolens elever tilbydes en personlig iPad i den tid, de går på skolen.
 
Nr.Vium/Troldhede er et meget naturskønt område, og vi har fra skolen kort afstand til skov, Å, sø og hedearealer, der skaber meget smukke naturområder - ikke mindst i de områder, hvor der tidligere har været gravet brunkul. I forlængelse heraf råder skolen over et pragtfuldt "udeklasserum", der rummer udekøkken, NT-forsøgsborde, væksthus, skolehaver, udendørs scene mv
 
Vores elever oplever en tryg og vedkommende skoledag, hvor høj faglighed, udeliv, daglig bevægelse, musik og sang danner fundamentet for kreativitet og vækst.
 
Skolens engagerede personalegruppe er veluddannet, på forkant med udviklingen, og altid optaget af at skabe de bedst tænkelige rammer og betingelser for elevernes undervisning.
 
Nr.Vium-Troldhede Skole er en åben skole. Vi ønsker at forberede eleverne på livet udenfor skolens mure, hvorfor lejrskoler, virksomhedsbesøg og en udlandstur til Berlin i 6. klasse er integrerede elementer i skolens tilbud.
 
Ikke to mennesker er ens. Vi har forskellige individuelle talenter og kompetencer, og det er skolens klare mål, at vi forfølger disse, så alle elever forlader skolen som livsduelige unge mennesker med selvværd og mod på livet.
 
 
 
                                                                                                                                  ”Træd varsomt, thi her bliver mennesker til… ”
                                                                                                                                                                                                  K.E. Løgstrup
 
 
 
 
 
På skolens vegne
Mads Degnbol / Skoleleder